HVILKE TYPE SELSKAPER VIL JEG PÅ SE?

Selskapene som inviteres til å presentere seg på scenen er selskaper som er i en fase hvor de er igang med å hente kapital, eller som planlegger å hente kapital i den nærmeste fremtid. Det er selskaper som har blitt vurdert som lovende oppstartsselskaper. Dette kan både gjelde teknologien de innehar, markedsmuligheter, teamet bak og vekstpotensialet.


VIL DET DELES OPP I ULIKE BRANSJER?

Vi kommer til å legge opp kjøreplanen i ulike bransjer. Dette for at du kan planlegge og fokusere på de bransjene du er mest interessert i. Gjennom hele dagen vil det være stands og avsatte arealer for mingling utenfor pitchescenen. Mer informasjon om hvilke bransjer og hvilke selskaper som stiller vil bli oversendt til de påmeldte.


ER DET MULIG Å FÅ MØTER MED SELSKAPENE DENNE DAGEN?

Vi har reservert flere møterom i lokalene til BTO, og legger opp til at investorer kan booke møter med de selskapene som de på forhånd har fattet interesse for. I etterkant av de ulike bransjebolkene, vil selskapene som har pitchet være tilgjengelig for spørsmål og oppfølging. Ta gjerne kontakt med oss om det er noen selskaper eller miljøer du ønsker å komme i kontakt med. Vi kan også sette deg i kontakt med investormiljøer om du har spørsmål knyttet til investeringer i selskapene som skal presentere seg.